Zarządzanie podatkami

Świadome i aktywne zarządzanie wszelkimi aspektami podatkowymi przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych skutków podatkowych. Zbiorcze pojęcie obejmujące zarówno planowanie podatkowe, optymalizację podatkową, audyt podatkowy oraz analizę i ocenę ryzyk podatkowych i zarządzanie tymi ryzykami. Współczesna wysoce konkurencyjna i zglobalizowana gospodarka wymaga poszukiwania efektywności przedsiębiorstw również w zakresie zarządzania podatkami a nie tylko w tradycyjnych dziedzinach zarządzania jak zarządzanie finansami, personelem, produkcją czy logistyką. Również w zakresie podatków są obszary optymalizacji pozwalające na zwiększenie efektywności i podniesienie konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa.

czytaj więcej >

Optymalizacja Podatkowa

Świadome i aktywne zarządzanie podatkami zmierzające do obniżenia opodatkowania. Wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych i przepisów podatkowych w celu legalnego zmniejszenia wysokości opodatkowania do możliwego minimum - w idealnym przypadku do zera. Optymalizacja opodatkowania jest jednym z obszarów optymalizacji działań przedsiębiorstwa i pozwala efektywnie uzyskać wymierne oszczędności podatkowe zwiększając wynik finansowy. Optymalizacja podatkowa stanowi jeden z obszarów działania naszej kancelarii. Jesteśmy zdania, że podatnicy powinni wykorzystywać wszelkie dostępne i dozwolone prawnie rozwiązania zmierzające do zmniejszenia ich obciążeń podatkowych.

czytaj więcej >

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Wykorzystanie prawa międzynarodowego, to jest umów międzynarodowych oraz wewnętrznych systemów prawnych poszczególnych państw w celu osiągnięcia określonych efektów podatkowych, najczęściej w celu obniżenia opodatkowania lub uzyskania opodatkowania w określonym państwie. Globalizacja współczesnej gospodarki nie ogranicza się wyłącznie do aspektów produkcji czy międzynarodowego kapitału. Globalizacja współczesnej gospodarki pozwala również na wykorzystanie międzynarodowej konkurencji podatkowej do zbudowania planu podatkowego w celu zmniejszenia opodatkowania i zwiększenia konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej.

czytaj więcej >

Doradztwo podatkowe

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków. Udzielanie opinii podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych, reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i sądami w sprawach podatkowych, opiniowanie aspektów podatkowych procesów gospodarczych, analiza skutków podatkowych transakcji, przeprowadzanie audytów podatkowych, udzielanie porad w bieżących kwestiach podatkowych.  

Oferujemy szeroki pakiet usług doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dużych korporacji jak i małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Świadczymy zarówno doraźną pomoc prawno-podatkową jak i stałą i kompleksową obsługę w tym zakresie. 

czytaj więcej >